Regulamin

REGULAMIN
1.Sklep prowadzony jest przez Wydawnictwo Seqoja Ewa Klimek, adres: ul. Żołnierska 11b/20, 10-558 Olsztyn
2. Zakupów w sklepie dokonuje się poprzez wysłanie zamówienia w postaci wypełnionego zgodnie ze wskazówkami odpowiedniego formularza na stronie www.seqojawydawnictwo.pl. Należy w nim także podać wybrany sposób dostawy.Klient składający zamówienie przekazuje sprzedawcy  (Wydawnictwu Seqoja ) pełnomocnictwo do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą dostarczającą zamówiony produkt.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
4. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailem.
5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w panelu Moje Konto.
6. Płatności przyjmowane są za pomocą przelewu na konto :
Wydawnictwo Seqoja Ewa Klimek 76 1050 1070 1000 0097 1531 9118 ING Bank Śląski
7. W przypadku nieodnotowania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych klienta podanych w celu zrealizowania zamówienia jest Wydawnictwo Seqoja Ewa Klimek, adres: ul. Żołnierska 11b/20, 10-558 Olsztyn.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu celem zrealizowania zamówienia.
3. Klient ma wgląd do swoich danych w zakładce Ustawienia -Moje konto. Może je uzupełniać lub zmieniać.
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom celach marketingowych
5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres stanowiący sumę czasu potrzebnego do realizacji zamówienia oraz czasu po którym przedawniają się roszczenia ( np. reklamacja).
6. Regulamin odnosi się wyłącznie do osób będących konsumentami w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 roku.
W sprawach, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta a także RODO  (rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.